20110803

"interkulturowość to tylko granice mentalne"