20110201

Dodaj napis


Długość Planck'a to najmniejsza jednostka długości (odległości) mająca sens fizyczny.

TO JEST MAŁO