20170128


rozpaczliwe szukanie koloru w szarzejącym świecie --> jesień