20150913
perspektywa poszerzyła się o kwestię opanowania pozycji dystansu