20150609

perspektywa poszerzyła się o wymiar x, gdzie x oznacza liczbę fotonów utrwalonych na materiale światłoczułym