20150411


życie jako struktura płynąca jest zjawiskiem rzadkim i pięknym.