20130718

usuń, zostaw tylko esencję. czyny a nie słowa, dojrzałość. zrozum to chłopcze, dorośnij, nie śnij.