20130101

zwizualizuj cień pełen ekstazy i ekscytacji. dodaj emocje i zamknij w chwili.
wyśnij to sobie z głowy.