20130129

"ogarniemy pierścienie mocy i będziemy lecieć"

xx