20120616


nie jest miarą zdrowia być dobrze przystosowanym do chorego społeczeństwa

j. krishnamurti