20120413

pętle logiczne jak serpentyny, 
konfetti znaczeń pokryło ramiona, 
rozkoszny konstruktywizm.