20120308

stan sinusoidalny, zwany raczej huśtawką