20110810


 "Aerożel - materiał będący rodzajem sztywnej piany o wyjątkowo małej gęstości. Na jego masę składa się w 90-99,8% powietrze, resztę stanowi porowaty materiał tworzący jej strukturę. 
 Aerożele są też obecnie materiałami o najmniejszym dla ciał stałych współczynniku przewodnictwa ciepła. Mimo pozornie delikatnej budowy, wiele aerożeli ma wyjątkowo dobre własności mechaniczne, a zwłaszcza są odporne na ściskanie i rozciąganie. Wytrzymują nacisk na gładką powierzchnię masy rzędu 2000 razy ich masy własnej."

wikipedia

"to kolejny z genialnych wynalazków. dołączy wkrótce do legendarnego plastiku lat 80 i silikonu - przeboju '90. zastosowanie? prozaiczne - moda. wiadomo że eksploracja kosmosu i te sprawy, aerożel głównie przyjął się w hi-tech, ale co z płaszczami na zimę?"

ngc