20110403

rzadko bywa, często się wstydzi

- ktoś o koledze z grupy