20110129

Kto przyjmuje anamnezę preegzystujących idei, musi na zasadzie analogii przyjmować i preegzystencję dusz.

Sokrates (XXII, 76D-E Fedon)